Medlemmer

Våren 2020 er Nordisk kor 24 medlemmer fordelt på fire stemmegrupper, med en liten majoritet på kvinnesiden.

Denne høsten trenger vi derfor stemmer i alle grupper, men særskilt herrestemmer (bass og tenor).

Medlemslisten er under oppdatering.