Medlemmer

Våren 2022 er Nordisk kor 20 medlemmer fordelt på fire stemmegrupper.

I vår trenger vi derfor stemmer i alle grupper, men særskilt herrestemmer (bass og tenor).

Medlemslisten er under oppdatering.